Apache 1.3 - Aanmaken CSR

Voor het aanvragen van een SSL certificaat is een Certificate Signing Request (CSR) nodig. Genereer de CSR samen met de Private Key op de webserver. Vul voor een wildcard certificaat als CN (Common Name) een * (asterisk) in in plaats van het subdomein, bijvoorbeeld *.sslcertificaten.nl (en geen www.sslcertificaten.nl). Vul voor een Multidomein certificaat als CN slechts één domeinnaam in, de overige domeinen vul je later tijdens de aanvraag in.

Deze handleiding geldt voor Apache 1.x en 2.x.

Apache 1.x en 2.x maken gebruik van OpenSSL om certificaten te beheren. Daarvoor kan de onderstaande handleiding worden gevolgd:

OpenSSL - Aanmaken CSR

Bij Apache onder Windows wordt OpenSSL standaard ook geïnstalleerd. Om dit te openen:

  • Open een command prompt en ga naar de map waar OpenSSL in is geïnstalleerd en dubbelklik het OpenSSL.exe bestand om OpenSSL te starten


Ook hier kunt u de handleiding OpenSSL - Aanmaken CSR gebruiken met dit verschil dat u bij de uit te voeren commando's openssl aan het begin weglaat.

Kopieer de volledige inhoud van de aangemaakte CSR, inclusief begin- en eindregels, om een certificaat te bestellen.

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Apache - Activeren HTTP2

Om gebruik te maken van het HTTP/2 protocol met de Apache webserver moet er minimaal met versie...

Apache - Onveilige SSL versies uitschakelen

SSL versie 2 wordt al jaren niet meer standaard gebruikt, en is doorgaans alleen geïnstalleerd...

Apache - Server Name Indication (SNI)

Server Name Indication is een uitbreiding van SSL (Secure Socket Layer) en TLS die aan het...

Apache - Wachtwoord private key verwijderen

Indien de private key is beveiligd met een wachtwoord, dan heeft Apache dit wachtwoord ook...

Apache 2.0 - Aanmaken CSR

Voor het aanvragen van een SSL certificaat is een Certificate Signing Request (CSR) nodig....