Apache - Wachtwoord private key verwijderen

Indien de private key is beveiligd met een wachtwoord, dan heeft Apache dit wachtwoord ook nodig bij het opstarten. Dit kan vervelend zijn wanneer de server opnieuw opstart zonder dat iemand ter plaatse is om het wachtwoord in te tikken.

Het wachtwoord kan met het volgende commando worden verwijderd. Zorg hierbij dat de shell zich bevindt in de map waarin de private key staat opgeslagen:

[root@server cert]# openssl rsa -in encrypted_private_key.key -out private_key.key

Vervang hierbij encrypted_private_key.key met de naam van de private key, en vervang private_key.key met de gewenste bestandsnaam voor de nieuwe private key zonder wachtwoord.

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Apache - Activeren HTTP2

Om gebruik te maken van het HTTP/2 protocol met de Apache webserver moet er minimaal met versie...

Apache - Onveilige SSL versies uitschakelen

SSL versie 2 wordt al jaren niet meer standaard gebruikt, en is doorgaans alleen geïnstalleerd...

Apache - Server Name Indication (SNI)

Server Name Indication is een uitbreiding van SSL (Secure Socket Layer) en TLS die aan het...

Apache 1.3 - Aanmaken CSR

Voor het aanvragen van een SSL certificaat is een Certificate Signing Request (CSR) nodig....

Apache 2.0 - Aanmaken CSR

Voor het aanvragen van een SSL certificaat is een Certificate Signing Request (CSR) nodig....