Apache - Exporteren certificaat en private key als pfx bestand

Om het certificaat, de Private Key en eventueel bijbehorende intermediate certificaten te exporteren naar een pfx bestand kan het volgende commando worden gebruikt:

[root@server cert] openssl pkcs12 -export -in bestandsnaam.crt -inkey keynaam.key -certfile bundelnaam.bundle -out backup.pfx

Verander in het bovenstaande commando de dikgedrukte gedeeltes met de bestandsnamen zoals die op de server staan. Er wordt vervolgens een bestand backup.pfx aangemaakt, hierin zit de backup.

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

Apache - Aanmaken en valideren client certificaten

Het aanmaken van client certificaten Maak de client key aan:# openssl genrsa -des3 -out...

Apache - Configuratie tonen

Als u problemen ondervindt met een SSL certificaat in Apache kunt u met onderstaand commando de...

Apache - Configureren Strong CipherSuites

Met onderstaande regel kunt u SSL zo configureren dat alléén sterke encryptie wordt...

Apache - Foutmelding - CN does not match server name

Het kan voorkomen dat de volgende foutmelding verschijnt in de error_log: # [notice] caught...

Apache - HTTP naar HTTPS redirecten

olg onderstaande stappen om de Apache website te configureren zodat deze helemaal in HTTPS wordt...