Apache - HTTP naar HTTPS redirecten

olg onderstaande stappen om de Apache website te configureren zodat deze helemaal in HTTPS wordt geladen. Lees eerst de achtergrond informatie in Beveilig de hele website met SSL

Configureren HTTPS per website

De mod_rewrite module is nodig om alle URL's te kunnen herschrijven naar de HTTPS versie. De module is te activeren door het toevoegen van de onderstaande regel aan de httpd.conf:

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

Geef na het inschakelen van de mod_rewrite module per website op dat het .htaccess file de serverconfiguratie mag overschrijven. Dit kan door het toevoegen van de regel  AllowOverride All aan het virtual host bestand:

<VirtualHost *:80>
<Directory /var/www/>
AllowOverride All
</Directory>
</VirtualHost>

Door deze instructie te plaatsen in het htaccess bestand voor www.sslcertificaten.nl:80, stuurt Apache voortaan al het verkeer door van HTTP naar HTTPS. De inhoud van het .htaccess file moet de onderstaande regels bevatten om HTTP verkeer door te sturen naar de HTTPS URL:

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTPS} off # regel niet uitvoeren wanneer verbonden via https
RewriteRule ^(.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301]# alles doorsturen naar https
  • 0 gebruikers vonden dit artikel nuttig
Was dit antwoord nuttig?

Related Articles

Apache - Foutmelding - CN does not match server name

Het kan voorkomen dat de volgende foutmelding verschijnt in de error_log: # [notice] caught...

Apache - Configuratie tonen

Als u problemen ondervindt met een SSL certificaat in Apache kunt u met onderstaand commando de...

Apache - Aanmaken en valideren client certificaten

Het aanmaken van client certificaten Maak de client key aan:# openssl genrsa -des3 -out...

Apache - OCSP stapling inschakelen

Apache 2.3 en hoger ondersteunen OCSP stapling.  Om het vooraf halen van de OCSP response in...

Apache - HTTP Strict Transport Security instellen

Volg onderstaande stappen om de Apache webserver in te stellen voor HTTP Strict Transport...